استخدام شرکت مبین صنعت معراج


استخدام شرکت مبین صنعت معراج
دعوت به همکاری دعوت به همکاری استخدام نیرو شرکت مبین صنعت معراج در راستای پروژه‌های جاری و حوزه‌های تحقیقاتی مصوب خود در رشته‌ها و تخصص‌های زیر از نیروهای توانمند و متخصص دعوت به همکاری می‌نماید. متقاضیان محترم، جهت اعلام آمادگی برای همکاری در بصورت استخدام تمام وقت، پاره‌وقت و پروژه‌ای می‌توانند رزومه کاری و علمی […]

استخدام شرکت مبین صنعت معراج

دعوت به همکاری دعوت به همکاری استخدام نیرو شرکت مبین صنعت معراج در راستای پروژه‌های جاری و حوزه‌های تحقیقاتی مصوب خود در رشته‌ها و تخصص‌های زیر از نیروهای توانمند و متخصص دعوت به همکاری می‌نماید. متقاضیان محترم، جهت اعلام آمادگی برای همکاری در بصورت استخدام تمام وقت، پاره‌وقت و پروژه‌ای می‌توانند رزومه کاری و علمی […]
استخدام شرکت مبین صنعت معراج