استخدام یک هلدینگ در حوزه صنایع غذایی


استخدام یک هلدینگ در حوزه صنایع غذایی
دعوت به همکاری یک هلدینگ در حوزه صنایع غذایی یک هلدینگ معتبر در حوزه صنایع غذایی واقع در شهر قدیم هشتگرد به منظور توسعه و تکمیل نیروی انسانی خود، از مدیران و متخصصان حوزه های زیر به صورت تمام وقت دعوت به همکاری می نماید: ردیف عناوین پست­های مورد نیاز رشته تحصیلی گرایش دانشجو/ فارغ­التحصیل […]

استخدام یک هلدینگ در حوزه صنایع غذایی

دعوت به همکاری یک هلدینگ در حوزه صنایع غذایی یک هلدینگ معتبر در حوزه صنایع غذایی واقع در شهر قدیم هشتگرد به منظور توسعه و تکمیل نیروی انسانی خود، از مدیران و متخصصان حوزه های زیر به صورت تمام وقت دعوت به همکاری می نماید: ردیف عناوین پست­های مورد نیاز رشته تحصیلی گرایش دانشجو/ فارغ­التحصیل […]
استخدام یک هلدینگ در حوزه صنایع غذایی