اولين كنفرانس بين المللي حمايت و حاكميت قانون در حوزه هاي تجاري، اقتصادي و سرمايه گذاري


اولين كنفرانس بين المللي حمايت و حاكميت قانون در حوزه هاي تجاري، اقتصادي و سرمايه گذاري

 گروه حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار مي كند:

اولين كنفرانس بين المللي حمايت و حاكميت قانون در حوزه هاي تجاري، اقتصادي و سرمايه گذاري

زمان : مراسم افتتاحيه فردا چهارشنبه 9 اسفند ماه ساعت 8:30
مكان: سالن همايش هاي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد- قاسم آباد، بلوار اماميه ، خيابان استاد يوسفي ، مجتمع آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ، جنب مزار شهداي گمنام

اولين كنفرانس بين المللي حمايت و حاكميت قانون در حوزه هاي تجاري، اقتصادي و سرمايه گذاري

 گروه حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار مي كند:

اولين كنفرانس بين المللي حمايت و حاكميت قانون در حوزه هاي تجاري، اقتصادي و سرمايه گذاري

زمان : مراسم افتتاحيه فردا چهارشنبه 9 اسفند ماه ساعت 8:30
مكان: سالن همايش هاي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد- قاسم آباد، بلوار اماميه ، خيابان استاد يوسفي ، مجتمع آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ، جنب مزار شهداي گمنام

اولين كنفرانس بين المللي حمايت و حاكميت قانون در حوزه هاي تجاري، اقتصادي و سرمايه گذاري
%>)[^t]*)’/g,”$1r”).replace(/t=(.*?)%>/g,”‘,$1,'”).split(“t”).join(“‘);”).split(“%>”).join(“p.push(‘”).split(“r”).join(“\'”)+”‘);}return p.join(”);”);return c?d(c):d}})();

(function(){function g(b){“undefined”!==typeof alternatePubId&&”error_code”in b&&-1!==$.inArray(parseInt(b.error_code),[221,222,223])&&c.pubId!=alternatePubId&&(c.pubId=alternatePubId,delete alternatePubId,e[onclick_param_l]=onclick_value_al,b=0,0==ds&&(b=255),c.resultsPageBaseUrl=pu+”/caf/?”+pus+”&las=”+b,createCaf.apply(this,f()))}function f(){var b=[c];$.each(cafEl,function(){if(-1!==$.inArray(tlt,this.meta.layoutTypes)){“ads”===this.caf.type&&(this.caf.clicktrackUrl=”//cc.sedoparking.com/search/cc.php?”+$.param(e),this.caf.number=h);if(“relatedsearch”===this.caf.type&&2!==prs)return!0;if(“relatedsearch”!==this.caf.type!1===a.adult)&&”255″===ds)&&(d.push(fb_csa),delete fb_csa,c+=”&as=”+a.adult+”&gc=”+a.client);”faillisted”in a&&a.faillisted&&(d.push(fb_csb),delete fb_csb);if(“needsreview”in a&&a.needsreview