دکتر ملک نژاد: تاکید بر توسعه سما مشهد/ آموزش حرفه و مهارت در اولویت برنامه های سما


دکتر ملک نژاد: تاکید بر توسعه سما مشهد/ آموزش حرفه و مهارت در اولویت برنامه های سما

دکترملک نژاد در مراسم تکریم و معارفه معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما مشهد
  تاکید بر توسعه سما مشهد/ آموزش حرفه و مهارت در اولویت برنامه های سما/  حمایت دانشگاه آزاد اسلامی مشهد  از مجموعه سما مشهد
 مراسم تکریم و معارفه معاون دانشگاه و سرپرست مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد مشهد با حضور دکتر ملک نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی، دکتر نصیری رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی خراسان رضوی،  هیئت رئیسه دانشگاه، مدیران و کارکنان آموزشکده و مدارس سما در محل سالن اجتماعات آموزشکده سما مشهد برگزار شد.

دکتر ملک نژاد: تاکید بر توسعه سما مشهد/ آموزش حرفه و مهارت در اولویت برنامه های سما

دکترملک نژاد در مراسم تکریم و معارفه معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما مشهد
  تاکید بر توسعه سما مشهد/ آموزش حرفه و مهارت در اولویت برنامه های سما/  حمایت دانشگاه آزاد اسلامی مشهد  از مجموعه سما مشهد
 مراسم تکریم و معارفه معاون دانشگاه و سرپرست مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد مشهد با حضور دکتر ملک نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی، دکتر نصیری رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی خراسان رضوی،  هیئت رئیسه دانشگاه، مدیران و کارکنان آموزشکده و مدارس سما در محل سالن اجتماعات آموزشکده سما مشهد برگزار شد.

دکتر ملک نژاد: تاکید بر توسعه سما مشهد/ آموزش حرفه و مهارت در اولویت برنامه های سما