سه تا پنج هزار نیروی اداری و قراردادی دانشگاه ها تبدیل وضعیت می شوند


سه تا پنج هزار نیروی اداری و قراردادی دانشگاه ها تبدیل وضعیت می شوند
دکتر حسین عسگریان ابیانه روز چهارشنبه در مراسم افتتاح مجتمع کلاس های آموزشی دانشگاه گنبدکاووس به خبرنگاران گفت: هم اکنون فرآیند اداری این موافقت نامه ها درحال انجام است و بخشی از نیروهای واجد شرایط تا پایان امسال تغییر وضعیت داده می شوند. وی افزود: در زمینه جذب نیروهای جدید اداری یا هیات علمی دانشگاه […]

سه تا پنج هزار نیروی اداری و قراردادی دانشگاه ها تبدیل وضعیت می شوند

دکتر حسین عسگریان ابیانه روز چهارشنبه در مراسم افتتاح مجتمع کلاس های آموزشی دانشگاه گنبدکاووس به خبرنگاران گفت: هم اکنون فرآیند اداری این موافقت نامه ها درحال انجام است و بخشی از نیروهای واجد شرایط تا پایان امسال تغییر وضعیت داده می شوند. وی افزود: در زمینه جذب نیروهای جدید اداری یا هیات علمی دانشگاه […]
سه تا پنج هزار نیروی اداری و قراردادی دانشگاه ها تبدیل وضعیت می شوند