بکارگیری طرح تعهدات هیات علمی علوم پزشکی تربت جام


دانشکده علوم پزشکی تربت جام از کلیه فارغ التحصیلان رشته مامایی مقطع ارشد با حداقل دو سال سابقه کاری آموزشی جهت همکاری در قالب تعهدات طرح هیات علمی به تعداد یک نفر دعوت به همکاری می نماید.

لذا جهت ثبت نام، دریافت فایل رزومه و راهنمایی بیشتر با دبیر امور هیات علمی آقای خرمی (52541090-051 یا 52523224 -051داخلی 101 ) تماس گرفته شود.
مدت زمان ثبت نام و ارائه رزومه حداکثر یک هفته می باشد.