استخدام شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاتم


بدینوسیله به اطلاع می رساند شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خاتم به منظور تامین نيروي انساني خود در رشته هاي شغلي ذيل به صورت قراردادي و از طريق مصاحبه شغلي اقدام به جذب نيرومي نمايد .

۱. مراقب سلامت زن (کارشناس بهداشت خانواده ) جهت مرکز خدمات جامع سلامت چاهک

۲. کارشناس سلامت روان با اولویت کارشناس ارشد بالینی به شرط داشتن مدرک کارشناسی مرتبط جهت مركز شهري مهديه هرات ( به شرط پوشش مراكز شهري هرات و مروست )

۳. کارشناس پرستاری مرد جهت مرکز شبانه روزی مروست

۴. کارشناس تغذیه (ترجیحاً ارشد تغذیه به شرط داشتن کارشناسی مرتبط جهت تمامي مناطق روستايي شهرستان

تاریخ تحویل مدارک : ۱۸ تیرماه لغایت ۲۸تيرماه

تاریخ مصاحبه : متعاقباً اعلام می شود

آدرس تحویل مدارک: هرات،خیابان امام،شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاتم،واحد کارگزینی