امروز پنج شنبه, 07 ارديبهشت 1396 - Thu 04 27 2017

Menu

تشکیل دوّمین کارگروه جشنواره‌ی فضای مجازی

به گزارش روابط عمومی دومین جلسه‌ی نشست اعضای کارگروه جشنواره‌ی رضوی در ستاد دانشگاه پیام نور استان تهران برگزار گردید. در این جلسه که با حضور معاونت فرهنگی و اجتماعی تشکیل گردید، اعضای حاضر به بحث و تبادل نظر درخصوص مقدمات اجرای این جشنواره پرداختند و در ادامه اعضا و دبیران کمیته‌های مختلف جشنواره‌ی فضای مجازی رضوی تعیین گردید.
استفاده از ظرفیت‌های دانشجویی و علمی مراکز استانی دانشگاه پیام نور و همچنین سایر دانشگاه‌های دولتی و آزاد از مهم‌ترین محورهایی بود که اکثریت اعضا بر آن تأکید داشتند.