فرم ثبت اثر بر اساس شیوه نامه تکمیل گردد

جهت دریافت و مشاهده شیوه نامه اینجا کلیک نمایید.

نام:

نام خانوادگی:

شماره ملی:

شماره دانشجویی:

تصویر پرسنلی:(بر اساس شیوه نامه تصویر بارگذاری گردد)

نام دانشگاه:

محل تحصیل:

شماره تماس همراه:

شماره تماس ثابت:(همراه با کد شهر)

نشانی ایمیل:

عنوان اثر:

موضوع اثر:

توضیحات اثر:

لینک اثر:(بر اساس شیوه نامه تکمیل گردد)

همکاران اثر:

در صورت تکمیل بودن فرم اقدام به ارسال آن نمایید:(پس از ارسال، فرم قابل ویرایش نخواهد بود)