استخدام برنامه نویس php در یک شرکت معتبر


استخدام برنامه نویس php در یک شرکت معتبر
استخدام شرکت فناوری اطلاعات توسعه سامان شرکت فناوری اطلاعات توسعه سامان برنامه نویس php استخدام میکند. مهارت های تخصصی: تسلط کامل با زبان برنامه نویسی PHP و یکی از فریم ورک های PHP تسلط کامل بر پایگاه دادۀ MySQL آشنایی با ساختار MVC آشنایی با html, css, Javascript شرایط کاری: شروع کار از ساعت ۸:۳۰ […]

استخدام برنامه نویس php در یک شرکت معتبر

استخدام شرکت فناوری اطلاعات توسعه سامان شرکت فناوری اطلاعات توسعه سامان برنامه نویس php استخدام میکند. مهارت های تخصصی: تسلط کامل با زبان برنامه نویسی PHP و یکی از فریم ورک های PHP تسلط کامل بر پایگاه دادۀ MySQL آشنایی با ساختار MVC آشنایی با html, css, Javascript شرایط کاری: شروع کار از ساعت ۸:۳۰ […]
استخدام برنامه نویس php در یک شرکت معتبر

استخدام جدید