استخدام جوشکار , مونتاژکار و رویه کوب در کرج


  به تعدادی جوشکارCO2 , مونتاژکار  تخت و رویه کوب آقا محدوده جاده ملارد وهفت جوی البرز نیازمندیم. شماره تماس:۰۹۱۹۶۵۰۵۴۲۶