استخدام دو منشی جهت آموزشگاه زبان


  به دو منشی خانم  (شیفت صبح و بعد از ظهر) جهت آموزشگاه زبان در تهران نیازمندیم . تلفن : ۸۸۷۹۱۳۲۶ (محدوده ونک)
استخدامی