استخدام ماما, کاردان بهداشت و خدمتکار در کرج


  به چند نفر ماما, کاردان بهداشت و خدمتکار محدوده مارلیک و ملارد البرز نیازمندیم. شماره تماس:۰۹۳۵۹۵۵۲۵۴۷
استخدامی