استخدام مهماندار | شنبه ۲۱ فروردین ۹۵


استخدام مهماندار | شنبه ۲۱ فروردین ۹۵
آگهی استخدام مهماندار در تهران کافه کارزین , همکار خانم , جهت امر پذیرایی , و مهمانداری , حداکثر ۳۰ ساله , ۸ صبح الی ۱۷ و ۱۴ الی۲۳ شب , حقوق هر شیفت ۲۰۰ / ۱ , محدوده کاخ نیاوران , نیازمند است ۰۹۳۵۱۳۹۴۲۰۲

استخدام مهماندار | شنبه ۲۱ فروردین ۹۵

آگهی استخدام مهماندار در تهران کافه کارزین , همکار خانم , جهت امر پذیرایی , و مهمانداری , حداکثر ۳۰ ساله , ۸ صبح الی ۱۷ و ۱۴ الی۲۳ شب , حقوق هر شیفت ۲۰۰ / ۱ , محدوده کاخ نیاوران , نیازمند است ۰۹۳۵۱۳۹۴۲۰۲
استخدام مهماندار | شنبه ۲۱ فروردین ۹۵

استخدام