بازديد رئيس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد و هيات همراه از پالایشگاه شهید هاشمی نژاد


بازديد رئيس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد و هيات همراه از پالایشگاه شهید هاشمی نژاد

بازديد رئيس دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي و مشهد و هيات همراه از پالایشگاه شهید هاشمی نژاد سرخس
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي  و مشهد به همراه معاونين و جمعي از اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در راستای آشنایی با چالش‌های حوزه صنعت نفت و گاز از شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد بازدید کردند.

بازديد رئيس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد و هيات همراه از پالایشگاه شهید هاشمی نژاد

بازديد رئيس دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي و مشهد و هيات همراه از پالایشگاه شهید هاشمی نژاد سرخس
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي  و مشهد به همراه معاونين و جمعي از اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در راستای آشنایی با چالش‌های حوزه صنعت نفت و گاز از شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد بازدید کردند.

بازديد رئيس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد و هيات همراه از پالایشگاه شهید هاشمی نژاد