فرزندان بازنشستگان در اولویت استخدام/ ایجاد مجموعه ضدفساد در صندوق بازنشستگی


فرزندان بازنشستگان در اولویت استخدام/ ایجاد مجموعه ضدفساد در صندوق بازنشستگی
 جمشید تقی‌زاده عصر امروز در مراسم افتتاح ساختمان اداری سازمان مدیریت بازنشستگی خراسان‌‌جنوبی اظهار داشت: برنامه‌های متنوعی در حیطه بازنشستگان در دست اقدام است. وی بیان داشت: بودجه کشور هفته آینده بررسی می‌شود که امیدواریم مصوبات خوبی را برای بازنشستگان کشوری داشته باشیم. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری بر لزوم دنبال کردن مباحث مربوط به معیشت […]

فرزندان بازنشستگان در اولویت استخدام/ ایجاد مجموعه ضدفساد در صندوق بازنشستگی

 جمشید تقی‌زاده عصر امروز در مراسم افتتاح ساختمان اداری سازمان مدیریت بازنشستگی خراسان‌‌جنوبی اظهار داشت: برنامه‌های متنوعی در حیطه بازنشستگان در دست اقدام است. وی بیان داشت: بودجه کشور هفته آینده بررسی می‌شود که امیدواریم مصوبات خوبی را برای بازنشستگان کشوری داشته باشیم. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری بر لزوم دنبال کردن مباحث مربوط به معیشت […]
فرزندان بازنشستگان در اولویت استخدام/ ایجاد مجموعه ضدفساد در صندوق بازنشستگی