منشی جهت کار در کلینیک دامپزشکی


منشی جهت کار در کلینیک دامپزشکی
منشی تا سن 30 سال جهت کار در کلینیک دامپزشکی از ساعت 10 صبح تا 6 در شیخ بهایی (محدوده ونک) تلفن: 09389386258 ایمیل: h_sghri65@yhoo.com ارسال رزومه به این کارفرما (ویژه کاربران VIP) اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: 09389386258 ایمیل: h_sghri65@yhoo.com اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: 0938xxxxxxx(نمایش کامل) ایمیل: h_…@yhoo.com(نمایش کامل) درج رزومه

منشی جهت کار در کلینیک دامپزشکی

منشی تا سن 30 سال جهت کار در کلینیک دامپزشکی از ساعت 10 صبح تا 6 در شیخ بهایی (محدوده ونک) تلفن: 09389386258 ایمیل: h_sghri65@yhoo.com ارسال رزومه به این کارفرما (ویژه کاربران VIP) اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: 09389386258 ایمیل: h_sghri65@yhoo.com اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: 0938xxxxxxx(نمایش کامل) ایمیل: h_…@yhoo.com(نمایش کامل) درج رزومه
منشی جهت کار در کلینیک دامپزشکی

استخدام جدید