نتایج بازخوانی جشنواره ملی تئاتر دانشگاه آزاد اعلام شد


اعلام رأی هئیت بازخوانی نخستین جشنواره ملی تئاتر دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد هیئت بازخوانی جشنواره متشکل از سعید تشکری، حمید سهیلی، محمد ملتجی، علی رضا بابارضا، رضا احمدی، مهدی سیم ریز و حجت الاسلام سلطانی ، در مجموع ١۶٩ نمایشنامه را بررسی کردند

اخبار دنیای تکنولوژی